072-223-11-22
הדרכה - מערכת ניהול תוכן
הדרכת מערכת כללי


(1)כניסה לעריכת תוכן האתר.
(2)כניסה להודעות שנשלחו לאתר
(3)פתיחת האתר
(4)הגדרות שונות של האתר, כמו domain
(5)שיתוף האתר

מסך הכניסה לאתר

מסך תוכנת ניהול תוכן  האתר:


(1)כניסה לעריכת דפי האתר- Pages
(2)יציאה חזרה למסך הכניסה לאתר
(3)הדפים הפתוחים שנמצאים בעריכה
(4)שמירה ופרסום השינויים שנעשו באתר
(5)סרגל הכלים- משתנה בהתאם לאובייקט הבחור: תמונות, טקסט וכו'

חלונית Pages- עריכת דפי האתר:

(1)רשימת הדפים הקיימים
(2)רשימת התפריטים
(3)הגדרות הדף- Page setting
(4)שכפול דף קיים- Duplicate
(5)מילות מפתח לקידום האתר והגדרות כתובת url
(6)מחיקת עמוד
מדריכים